HOTLINE: 0987.183.119
Bình thở Fenzy

Bình thở Fenzy

Bộ dưỡng khí Fenzy Aeris Confort SCBA, Honeywell, USA, tiêu chuẩn EN 137