HOTLINE: 0987183119
Bình thở RHZK 6.8/30
Bình thở RHZK 6.8/30 Bình thở RHZK 6.8/30

Bình thở RHZK 6.8/30

Bộ thở dùng cho bộ đồ chữa cháy RHZK 6.8/30, sợi cacbon 6,8 litsx300bar, nặng 12kg
thời gian thở: 60-65 phút
 
zalo