HOTLINE: 0987183119
Bọc Tóc Vải Lưới
Bọc Tóc Vải Lưới Bọc Tóc Vải Lưới Bọc Tóc Vải Lưới Bọc Tóc Vải Lưới

Bọc Tóc Vải Lưới

  • Mã sản phẩm: BH146

Bọc tóc vải lưới, 1 lớp

Mầu sắc của bọc tóc vải lưới: mầu trắng (có thể đặt các mầu).

Chất liệu: Vải lưới.

Tác dụng: Bảo hộ lao động và trùm tóc. Không để tóc bị xù hay rớt rụng vào sản phẩm.

Tác dụng rất lớn trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ....

May trên mọi chất liệu vải dạng lưới, mùng..tùy theo yêu cầu

 
zalo