HOTLINE: 0987183119
Đầu báo quang Hochiki

Đầu báo quang Hochiki

Đầu báo quang lắp đường ống Hochiki DH - 98HVP

Khả năng kết nối lên đến 30 đơn vị

 Khả năng báo động cao.

 Cài đặt nhanh và dễ dàng

 Cung cấp chuyển đổi cửa sổ điện tử và hướng dẫn vị trí để thử nghiệm hoạt động mà không cần tháo gỡ

 Không có màn hình hoặc các bộ lọc để làm sạch

 Đáp ứng yêu cầu UL 268A

Xuất xứ : USA

 
zalo