HOTLINE: 0987.183.119
Dây chống sốc 2 móc Miller

Dây chống sốc 2 móc Miller

Dây chống sốc 2 móc Miller

Móc nối

Khóa: mở rộng 53mm, mạ kẽm trắng

Móc: Mở rộng 17mm, mạ kẽm trắng, hệ thống khóa xoay

Tiêu chuẩn: EN 355:2002

Đạt PSB