HOTLINE: 0987.183.119
Dây đai lưng NP737, móc nhỏ

Dây đai lưng NP737, móc nhỏ

Dây đai lưng NP737, một móc nhỏ
Belt ; 60 mm x 1200mm
Rope : 14 mm x 1500mm