HOTLINE: 098.148.6162
Mặt nạ RHZK6/30

Mặt nạ RHZK6/30

Mặt nạ thở cho bộ thở RHZK 6/30, chưa có van thở