HOTLINE: 0987183119
Phin lọc 3M6005

Phin lọc 3M6005

Phin lọc hơi hữu cơ/formaldehyde 3M-6005

Đạt tiêu chuẩn NIOSH, lọc hơi hữu cơ và formaldehyde. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M series 6000 và series 7000

Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Phòng thí nghiệm, chế biến gỗ, sản xuất thảm và trong các ngành nghề kim loại.

Khi lắp phin lọc đúng cách, nó giúp bảo vệ hệ hô hấp khỏi các khí độc có trong môi trường có hơi hữu cơ, formaldehyt với môi trường có nồng độ lên đến 10 lần giới hạn tiếp xúc cho phép (PEL) cho mặt nạ nửa mặt và 50 lần cho mặt nạ nguyên mặt.

Mặt nạ nguyên mặt phải được kiểm tra độ khít với nồng độ dung dịch cao hơn 10 lần. Không sử dụng trong môi trường nguy hại đến tính mạng hoặc sức khỏe. OSHA yêu cầu phải dùng kính chống hóa chất khi mang mặt nạ trong môi trường có formaldehyde.

Xuất xứ: 3M- Mỹ

 
zalo