HOTLINE: 0987183119
Phin lọc 3M6009

Phin lọc 3M6009

Cặp lọc 3M-6009, hơi thủy ngân và clo

Phân loại: phin lọc mặt nạ phòng độc

Được tổ chức NIOSH của Mỹ chứng nhận lọc hiệu quả khí thủy ngân và khí clo.

Tương thích với dòng sản phẩm mặt nạ phòng độc 3M 6000, 3M 7000 và 3M FF-400.

Đặc biệt có thước đo màu sắc thông báo khi cần thay phin lọc. Khi màu chuyển từ nâu nhạt sang nâu đậm cho biết đến lúc cần thay phin lọc mới.

Thương hiệu: 3M - Mỹ

 
zalo